De Grenzen
Gisteren heeft als enige grens de dialoog tussen het eigen geheugen en overgebleven beeld en tekstmateriaal.

Foto's over reizen, over familiefeesten of kinderfratsen; beelden van verdwenen hoeves, van overleden vrienden of familie; artikels en beelden over strijdvaardige betogingen of streng academische plechtigheden,... allemaal schakeltjes met eraan verbonden verhalen.

Hoe breng je dit alles in lijn?
Waarover mag het verhaal gaan?
Is het ´┐Żn belangrijker dan het ander?
Wie mag wel en wie niet zijn of haar verhaal vertellen?

We proberen hieronder de regels van het DIGITAAL GEHEUGEN GANSHOREN te omschrijven, de grenzen die we vastleggen over de inhoud van deze geheugenbank.
Zonder iemand of iets uit te sluiten zijn twee begrippen heel belangrijk:
  • Het grondgebied Ganshoren
  • Een band met de Nederlandstaligheid
Vooreerst het Grondgebied Ganshoren: inwoners van Ganshoren of zij die er een voldoende ruime periode verbleven hebben - ongeacht hun taalgemeenschap - kunnen een inbreng doen. De beelden (foto's of film) moeten gemaakt zijn op het grondgebied Ganshoren. Dit geldt ook voor familiefoto's.

Ten tweede een band met de Nederlandstaligheid: Het lokale Nederlandstalige netwerk van verenigingsleven, jeugd, onderwijs- en cultuurleven is het uitgangspunt van dit project.
Door al deze actoren samen te benaderen, trekken we parallel met het nieuwe beleidsdenken over integraal lokaal cultuurbeleid, de lijn verder naar een integraal cultuurgeheugen.

De initiatiefnemer van deze site is het Nederlandstalig gemeenschapscentrum Ganshoren. De site is in eerste instantie ééntalig Nederlandstalig, zonder echter deelvertalingen of toekomstige meertaligheid uit te sluiten. De input gebeurt in principe in het Nederlands. De initiatiefnemer heeft het recht anderstalige inbreng te vertalen naar het Nederlands.

Een groot deel van het geheugen is helemaal niet taalgevoelig. Landschappen en gebouwen kennen geen taal. Op deze manier is de site toegankelijk - zowel om te kijken als om een inbreng te doen - voor iedereen, ongeacht de taal- of nationaliteitsgemeenschap waartoe men behoort.

» Naar registratie!


Statistieken      
Foto's:
1281
Filmpjes:
2
Posters:
594
Tijdschriften:
409
Teksten en documenten:
1268
Reeksen in verhaalvorm:
3

Login      
Login
Paswoord


Nog geen login? Klik hier!